mandag 4. april 2011

Stjertand hann på smågevannet

Morsomt å observere Stjertand på smågevannet. Fuglen som hører til på rødartlisten er forholdsvis sjelden i våre trakter. De fleste fuglene av denne arten har tilhold nord for Trondheim.
Bildet er svært croopet, men det er likevel ikke vanskelig å kunne fastslå at Øyvind Bjerkeseth hadde rett i sine antagelser på at dette er en Stjertand hann :-)